Tin tức sự kiện

Logistics hiện là lĩnh vực thương mại đóng góp không nhỏ vào hoạt động xuất nhập khẩu...

Tin tức sự kiện

Cơ hội nghề nghiệp trong ngành logistics

Logistics là một phần của chuỗi cung ứng và chúng là hai khái niệm liên quan mật thiết đến nhau. Trong thời đại công nghệ phát...

Tin tức sự kiện

Tổng quan về quy trình hoạt động của một chuỗi cung ứng cơ bản

Khi thị trường toàn cầu phát triển với sự tiến bộ mạnh mẽ của công nghệ thì việc giao lưu mở cửa thương mại giữa các quốc gia...

Tin tức sự kiện

Lợi ích và vai trò của Logistics trong sản xuất